Kompleksowa obsługa inwestycji kluczem do ‘świętego’ spokoju w trakcie budowy

Kompleksowa obsługa inwestycji kluczem do ‘świętego’ spokoju w trakcie budowy

Każda inwestycja budowlana wiąże się z poniesieniem bardzo dużych kosztów i jednocześnie z koniecznością spełnienia szeregu procedur, które pozwolą na jej realizację. Nawet budowa niewielkiego domu pochłania sporo czasu i zajmuje znaczną część środków, natomiast duże inwestycje przemysłowe są dodatkowo obarczone i obwarowane kolejnymi procedurami.

Kompleksowa obsługa inwestycji to rozwiązanie, które świadczone jest przez firmy zajmujące się inwestycją od początku do końca. Wiele nowoczesnych firm oferujących tego typu rozwiązania zajmuje się nie tylko realizacją celu, czyli samą obsługą inwestycji, ale również pomocą i obsługą finansową. Aby przedstawić pełny zakres usług związanych z obsługą inwestycji, warto zacząć od przedstawienia podstawowych wymagań, związanych z uruchomieniem inwestycji budowlanej.

Inwestycje przemysłowe

Inwestycje przemysłowe to nic innego jak inwestycje, które realizowane są ze środków pozyskanych w zakresie własnego finansowania, finansowania w zakresie banków i instytucji finansowych, jak również finansowania związanego z wszelkiego rodzaju dofinansowaniami. Każdy rodzaj finansowania obarczony i obwarowany jest konkretnymi przepisami. To powoduje, że samo rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej lub magazynowej, nowego biurowca, budynku usługowego lub użytkowego, budynku instytucjonalnego wymaga odpowiednich pozwoleń. Związane jest to z takimi podstawowymi pozwoleniami jak:

  • pozwolenie na budowę,
  • uzyskanie przyłączy,
  • uzyskanie odpowiedniej mocy energetycznej.

Inwestycje przemysłowe rozpoczyna się od uzgodnień budowlanych i przyłączy, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, a kończy się na nadzorze budowlanym i oddaniu budynku do użytku.

Przygotowanie dokumentów, nadzór prac i oddanie budynku

Cała kompleksowa obsługa inwestycji opiera się więc na przygotowaniu prac budowlanych, załatwieniu formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji i w efekcie końcowym na oddaniu budynku do użytku. Kompleksowość opiera się zarówno o załatwienie spraw urzędowych, jak również konkretne ustalenie zakresu prac poszczególnych ekip budowlanych. Obsługa inwestycji obejmuje również zatrudnienie głównego wykonawcy, rozliczanie postępów prac, a w efekcie końcowym, zakończenie inwestycji i odebranie budynku przez nadzór budowlany. Cała inwestycja jest wówczas obsługiwana indywidualnie poprzez specjalistów od konkretnego zakresu i etapu prac inwestycyjnych.