O NAS

Historia powstania REXI

Historia powstania firmy sięga 2007 roku, kiedy to pod kierownictwem mgr. inż. Piotra Chmury, działała pod nazwą CADPC.

W 2009 roku została utworzona marka REXI, składająca się z grupy ekspertów z branży budowlanej. Warto wiedzieć, że pracownia projektowa brała udział w budowie wielu obiektów, niekiedy o skomplikowanych gabarytach, co potwierdza przekonanie, iż potrafi spełnić wymagania niemal każdego Klienta.

Wykonujemy prace w zakresie architektury, urbanistyki, konstrukcji i technologii oraz projektowania wnętrz mieszkalnych.

Ponadto pracownia projektuje budynki dla firm i administracji publicznej, dzięki czemu stała się jedną z wiodących firm na rynku.

W zakresie opracowań branżowych czyli instalacji sanitarnych, elektrycznych, geologii, dróg oraz operatów leśnych współpracujemy ze stałymi zespołami doświadczonych projektantów. Współpracujemy również z wiodącymi na rynku biurami oferującymi projekty typowe.

Liczne referencje potwierdzają profesjonalizm oraz doświadczenie, tak ważne w tego typu branży.

Nasze biuro

Nasze biuro – REXI

Nasz zespół

mgr inż. Piotr Chmura

Założyciel marki REXI. Inspektor budowlany, projektant, biegły sądowy z dziedziny budownictwa, w pełni zaangażowany, zdecydowany, ukierunkowany na sukces. Wielokrotnie nagradzany i doceniany za wykonywaną pracę.

Inżynier uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Ekspert z dziedziny rewitalizacji i mieszkalnictwa oraz uzbrajania terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego powołany przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego.

Doradca firm oraz korporacji z zakresu rozwoju, przebudowy infrastruktury i rozbudowy zakładów oraz budowy nowych obiektów budowlanych. Generalny menadżer przy Projektach rozbudowy technologii zakładów.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej wydział budownictwa inżynierii środowiska na kierunku budownictwo ogólne, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie.

mgr inż. Piotr Chmura - REXI
Jolanta
Kierownik Biura Projektowego / Dział Administracyjny
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zarządzania i Marketingu, o specjalności marketing i zarządzanie.
Anna
Architekt / Dział Architektoniczny
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, kierunek architektura i urbanistyka.
Grzegorz
Architekt / Dział Architektoniczny
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury, specjalność architektura.
Karolina
Konstruktor / Dział Konstrukcyjny
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa Kierunek Budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.
Michał
Konstruktor / Dział Konstrukcyjny
Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa, kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.
Lucjan
Dział Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Elektryczny, kierunek elektrotechnika, specjalizacja przetwarzanie energii.
Paulina
Dział Instalacji Sanitarnych
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, kierunek inżynieria środowiska.
Dawid
Dział Przygotowania Inwestycji i Kosztorysowania / Kierownik budowy, kosztorysant